Одговорни тим

Контрола квалитета фенолне плоче је имплементирана у сваком линку

11

Пренатална детекција фенолне смоле

4

Потврда спецификације фенолне плоче у производњи

32311

Димензионисање фенолне плоче након производње

122222

Серијско тестирање перформанси фенолних плоча

13

Серијско тестирање перформанси фенолних плоча

14

Серијско тестирање перформанси фенолних плоча

15
116